Het bedrijf werd opgericht in 2003, als familieonderneming. Het hoofdprofiel van ons bedrijf is goederenvervoer op openbare wegen. Onze toegewijde medewerkers, met jarenlange ervaring, helpen ons om  alle  routinetaken voor onze klanten op te lossen, inclusief onmiddelijke opdrachten voor goederenvervoer. Onze voertuigen beschikken over laadruimte voor 7  pallets  en een maximale belastingkapaciteit van 1,3 ton. In overeenstemming met de aard van de goederen en de behoeften van onze partners, stellen wij  Mercedes Benz Sprinter  vrachtwagens ter beschikking voor transport. Onze vloot bestaat alleen uit voertuigen met garantie. Onze activiteiten worden op basis van internationale verdragen met betrekking tot het internationale vervoer van goederen uitgeoefend. Het transport van goederen wordt continu gemonitord met behulp van GPS, zodat we, op aanvraag van onze klanten, accurate informatie over hun positie kunnen geven. Op verzoek kunnen we voor onze klanten zorgen voor een continue opvolging van de verzonden items. Van de internationale betrekkingen, zijn onze volumes van het transport naar Nederland, België en Duitsland het hoogst. Ons bedrijf verzendt en ontvangt regelmatig vrachten met bestemmingen zoals Hongarije-Duitsland, Hongarije-Nederland, Hongarije-Belgie, Hongarije-Frankrijk, Hongarije-Italie. De export leveringen van Hongarije vertrekken regelamtig dinsdags, donderdags, vrijdags en zondags, en komen vier keer per week ’s maandags, ’s woensdags, donderdags en zaterdags in Hongarije aan. De inzameling is beschikbaar op iedere loakatie in deze landen, en natuurlijk kunnen wij volledige ladingen en gedeeltelijke ladingen leveren in beide richtingen. Onze activiteiten omvatten het inladen en uitladen bij zowel de afzender als de geadresseerde.